Home > Шингэний Механик > 1. Тодорхойлолтууд

1. Тодорхойлолтууд

I- Шингэн гэж юу вэ?

Шүргэлтээр (тангенс) даралт үйлчилсэн нөхцөлд биеийн хэлбэрийн үргэлжилсэн хувиралд орох эд бодисыг шингэн гэнэ. (fluid)

Шингэний механик нь шингэн дээр үйлчлэх хүчнүүдийн судалгаа анализ болно.

II- Хүчдэл (stress)

Шингэн дээр хоёр төрлийн хүч үйлчлэх бөгөөд тэр нь

1) биеийн хүч (b), 2) гадаргын хүч (F)

юм.

Биеийн хүч нь шингэний ширхэг бодис бүр дээр үйлчлэх зайны хүчнүүд юм.  Жишээ нь цахилгаан  соронзон хүч, татах хүч, гэх мэт.

Гадаргын хүч нь шингэний гадаргуу дээр тулж шууд үйлчлэх хүчнүүд юм.

Оноосон талбай дээр үйлчлэх хүчийг хүчдэл гэнэ.

Хүчдэлийн нийлбэр векторыг Т, гадаргын хүчийг F, гадаргууг S гэж тэмдэглэвэл:


болох юм. 

Хүчдэл нь хоёр вектор бүрэлдэхүүнээс бүтнэ.

1) Талбайтай эгц (перпендикуляр) үйлчлэх хүчдэл

2) Талбайтай шүргэлтээр үйлчлэх хүчдэл

Талбайтай эгц үйлчлэх хүчдэл нь  шингэн дээрхи даралт юм.

Талбайтай шүргэлтээр үйлчэлх хүчдэл нь шингэний хөдөлгөөнтэй холбоотой.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: