Home > Статик > 2. Статик бодлого бодох арга шатууд

2. Статик бодлого бодох арга шатууд

Нугасан тэнхлэг дээр бэхлэгдсэн хөндлөвч гэх мэт статикийн бодлогуудыг доорхи алхмуудаар хялбар бодож болно:

 1. Юун түрүүнд координат тэнхлэгийг тодорхойлох хэрэгтэй.  Хүчнүүдийн зүг чигтэй тохируулж координат тэнхлэгээ байрлуулж тодорхойлвол бодлого хялбарчлагдна.
 2. Биетийн чөлөөлсөн диаграммыг зурах.  Биетийн чөлөөлсөн диаграммыг зурснаараа хүчнүүдийн ажиллагаа, мушгих хүч момент зэргийг харж ойлгоход хялбар болно.
 3. Мушгих хүч нь аль зүгрүү эргэвэл эерэг буюу нэмэх тэмдэгтэй байх вэ гэдгийг тодорхойл.  Бодлогын хариу хасах тэмдэгтэй мушгих хүчтэй гарвал мушгих хүч нь эсрэг зүгт байна гэсэн үг.
 4. Нугасан холбоос тэнхлэг дээрхи реакц хүчийг тодорхойл.  Реакц хүчнүүд нь координат тэнхлэгтэй параллель болон перпендикуляр болж тодорхойлогдно.
 5. Шулуун хүчнүүдээс үүсэх мушгих хүчнүүдийг нугасан холбоос тэнхлэг дээр бод.  Ингэснээрээ реакц хүчнүүдээс үүсэх мушгих хүчийг бодох шаардлагагүй болж хялбарчлагдна.
 6. Мушгих хүчнүүдийг тэнцүүлсэн тэгшитгэл гарга.
 7. Босоо координат (У) дээрхи бүх хүчнүүдийг тэнцүүл.
 8. Хэвтээ координат (Х) дээрхи бүх хүчнүүдийг тэнцүүл
 9. Дээрхи алхмуудаас ихэнх бодлого бодогдно.  Хэрэв мэдэгдэхгүй  хүч үлдэж байвал нугасан тэнхлэг дээрхи реакц хүчнүүдийг нэгтгэсэн тэнцүүлсэн хүчийг (resultant force) гаргаж өөр нэгэн тэнхлэг дээр мушгих хүчний тэгшитгэл гарга.
Advertisements
Categories: Статик
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: